ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

民芸

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -民芸-, *民芸*
Japanese-English: EDICT Dictionary
民芸[みんげい, mingei] (n) folk craft; folk art; (P) [Add to Longdo]
民芸[みんげいひん, mingeihin] (n) (article of) folk craft [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just, uh... I love folk art.[JA] 僕は 民芸品が大好きで Step Nine (2013)
A perfect day to stop by the old folk art and craft show down at the fairgrounds, or a perfect day to marry Susan Murphy.[JA] 民芸品バザーには 絶好の日 スーザン・マーフィーと 結婚する絶好の日です Monsters vs. Aliens (2009)
I do not mind Maoris.[JA] マリオ族にしては民芸品が無いな Fresh Meat (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
民芸[みんげい, mingei] Volkskunst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top