ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

每年向你展示一场活泼健康的表演

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -每年向你展示一场活泼健康的表演-, *每年向你展示一场活泼健康的表演*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
$ $ To every year provide for you a show that's clean and clever[CN] 每年向你展示一场活泼健康的表演 Brighton Rock (1948)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

每年 (měi nián) (xiàng) ()展示 (zhǎn shì)一场 ()活泼 (huó po)健康 (jiàn kāng) (de)表演 (biǎo yǎn)

 


  

 
每年
 • (měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ) every year; each year; yearly [CE-DICT-Simplified]
 • (měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ) every year; each year; yearly [CE-DICT-Traditional]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
展示
 • (てんじ) (n,vs) exhibition; display; (P) [EDICT]
 • (zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ) to open up; to reveal [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ) to open up; to reveal [CE-DICT-Traditional]
活泼
 • (huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙) lively; vivacious; brisk; active [CE-DICT-Simplified]
健康
 • (けんこう) (adj-na,n) health; sound; wholesome; (P) [EDICT]
 • (jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ) health; healthy [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ) health; healthy [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
表演
 • (biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ) play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate [CE-DICT-Simplified]
 • (biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ) play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top