ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

母鸡

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -母鸡-, *母鸡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母鸡[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, / ] hen, #18,714 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thou hast never, in thy life, shown thy dear mother any courtesy, when she, poor hen, has clucked thee to the wars and safely home loaded with honor.[CN] 你从来不会对你亲爱的母亲表示过一点孝敬 她却像一头的母鸡似的把你养育成人 送你献身疆场又迎接你凯旋 Coriolanus (2011)
They're all hens.[CN] 那它们全是母鸡 Flipped (2010)
As it turned out, my hens laid more eggs than we could eat.[CN] 母鸡下的蛋供过于求 Flipped (2010)
Jenny Starpepper and the Great Brass Hen?[CN] 《珍妮星女郎和铜母鸡》呢? Paul (2011)
You queens, queers and little-girl tears![CN] 你们这些公鸡母鸡战斗机 Dom Hemingway (2013)
Ah! Looks like the hen has found her cock.[CN] 看来这只母鸡找到了她的公鸡 Jackboots on Whitehall (2010)
I'm sorry.[CN] 对母鸡 Little Deaths (2011)
Who said anything about hens?[CN] 谁跟我提过母鸡啊? Flipped (2010)
oh, hen.[CN] 喔,母鸡 Drive Angry (2011)
Hens?[CN] 母鸡? Flipped (2010)
Twenty porcelain plates 13 bowls, three wine vats, eight clay pots one snake, two hens, a rope of garlic, 580 pepper kernels.[CN] 打碎青花瓷盘二十只 粗瓷海碗十三只 酒缸三口 陶盆八口 丢失天星蛇一条老母鸡两只 The Butcher, the Chef, and the Swordsman (2010)
It is on Guinea hens and pheasants.[CN] 这是母鸡N. 几内亚和野鸡 Take This Waltz (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top