ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

正・写し受信者表示

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正・写し受信者表示-, *正・写し受信者表示*
Japanese-English: EDICT Dictionary
正・写し受信者表示;正写し受信者表示[せい・うつしじゅしんしゃひょうじ(正・写し受信者表示);せいうつしじゅしんしゃひょうじ(正写し受信者表示), sei . utsushijushinshahyouji ( sei . utsushi jushinsha hyouji ); seiutsushijushinsh] (n) {comp} primary and copy recipients indication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

写し受信表示

 


  

 
 • (しょう;じょう) (n,n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely [EDICT]
 • (せい) (n,adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 正本・せいほん) original; (4) {math} (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) [EDICT]
 • (まさ) (n,adj-na) (arch) (See 正に) exact; precise [EDICT]
 • (zhēng, ㄓㄥ) Chinese 1st month of year [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng, ㄓㄥˋ) just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle [CE-DICT-Simplified]
 • (zhēng, ㄓㄥ) Chinese 1st month of year [CE-DICT-Traditional]
 • (zhèng, ㄓㄥˋ) just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle [CE-DICT-Traditional]
写し
 • (うつし) (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P) [EDICT]
受信
 • (じゅしん) (n,vs,adj-no) (See 送信) reception (e.g. radio); receipt (e.g. email message); (P) [EDICT]
 • (しゃ) (n,suf) someone of that nature; someone doing that work [EDICT]
 • (もの(P);もん) (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [EDICT]
 • (zhě, ㄓㄜˇ) -ist, -er (person); person (who does sth) [CE-DICT-Simplified]
 • (zhě, ㄓㄜˇ) -ist, -er (person); person (who does sth) [CE-DICT-Traditional]
表示
 • (ひょうじ) (n,vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) [EDICT]
 • (biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ) to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean [CE-DICT-Simplified]
 • (biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ) to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top