ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歇菜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇菜-, *歇菜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, ] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead! [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything is totally dead.[CN] 歇菜了... RocketMan (1997)
Knock it off. You wouldn't know a masterpiece if it bit you in the ass.[CN] 歇菜吧,就算大师作品咬你的屁股, 你也认不出来的. Small Time Crooks (2000)
Oh, bollocks![CN] 噢,歇菜 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
-It doesn't matter because you stopped after 2[CN] -没关系,你刚做两个就歇菜 Ray's on TV (1997)
Well, then she'll know you're mad and leave. Ow! You shouldn't have bothered.[CN] 然后她就會明白你真瘋了, 就走了 歇菜吧你 The Queen of Spain's Beard (1983)
- That's it.[CN] - 歇菜 Gentlemen of Fortune (1971)
Super crappy, and it's sputtering all the time, backfires, and it actually stalls every time I try to pick up speed.[CN] 彻底歇菜了 辟里啪啦一通乱响 内燃机总回火 我一想加速它就熄火 Signals Crossed (2010)
Win.[CN] 我以为我歇菜 The Road to the Live Shows (2013)
One down.[CN] 一个歇菜 Green Street Hooligans 2 (2009)
Better "ruck" tomorrow![CN] 最好明天就歇菜! Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
Will you knock it off![CN] 歇菜吧,你! Small Time Crooks (2000)
'The entire rest of eternity spent in fucking Bruges! '[CN] 我永远歇菜在这该死的布鲁日了!" In Bruges (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top