ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

款式

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -款式-, *款式*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
款式[kuǎn shì, ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ, ] style, #6,507 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This same kind.[CN] 要这个款式 Eighteen Springs (1997)
Ah. [Sighs] Now, fair Hippolyta, our nuptial hour draws on apace.[CN] 19世纪初,义大利蒙特雅典的村庄 衣着款式保守,父母处事古板 婚姻鲜少为爱而结合 A Midsummer Night's Dream (1999)
An old model?[CN] 款式太旧了,你不觉得吗? Hot War (1998)
- Yes. What lighter did you use?[CN] 你是用什么款式的打火机呢? Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)
A bottle of ink. I got the Waterman people to duplicate the formula they used back then.[CN] 一瓶墨水,威迪文(最古老的制笔公司) 当时款式的复制品 The Love Letter (1998)
I don't like these. They're too ladylike[CN] 我不喜欢这款式,太淑女了 The Second Wife (1998)
You know personally I don't see that as an advantage cause I can't, you know... train myself to use a gap.[CN] 我个人是觉得那没比旧款式方便多少 You know personally I don't see that as an advantage cause I can't 我不习惯穿那个 train myself to use a gap. Erskineville Kings (1999)
They didn't have any other type.[CN] 没什么其他款式了. The Day I Became a Woman (2000)
How much is a watch like that worth?[CN] 像那样款式的表值多少钱? The Game (1997)
This here is the Chinese model.[CN] 这是中制款式 Jackie Brown (1997)
Yeah, sure, dear, all kinds.[CN] 是的,亲爱的 各种款式 Pants on Fire (1999)
A man with a watch like that doesn't necessarily have a passport problem.[CN] 戴这种款式手表的人 应该没有护照方面的问题 The Game (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top