ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欲深

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欲深-, *欲深*
Japanese-English: EDICT Dictionary
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲深[よくぶかい, yokubukai] (adj-i) greedy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The richer he became, the more he wanted.金持ちになるにつれて、彼はますます欲深くなった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are we humans what the elite would have us believe, stupid greedy creatures, who, if left of our own devices, would evolve into violence and chaos?[JA] 人間はエリートが信じこませようとするような存在か? 愚かで欲深い生き物で、 勝手にさせておけば、暴力と混乱に陥るから、 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
Long ago, the gods slipped down on man and saw nothing but greed and treachery.[JA] ずっと昔、神は欲深い人々を見捨てて Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
This boy here will do anything that greedy woman wants[JA] この若者は欲深な妹のいいなりだ この わかものは よくぶかの いもうとの いいなりだ This boy here will do anything that greedy woman wants Spirited Away (2001)
Is Alexis going to be greedy too or a martyr?[JA] アレクシスも欲深い 或いは殉教者に? Momentum (2015)
That you're a greedy little cocksucker,[JA] お前がただの欲深い こそ泥だったか Kick-Ass (2010)
- And you blind wit yer own covetousness.[JA] - 欲深さで自分を見失っている 12 Years a Slave (2013)
Beady eyes, a bespoke suit, the feud over granny's will -- prime suspect.[JA] 欲深そうな目 誂えたスーツ 祖母の遺言をめぐっての確執 第一容疑者だ The Golden Hammer (2014)
A super hot girl, horrifically killed because of your greedy, delusional, and tiny little prick.[JA] 最高にセクシーな女が 欲深く瞑想僻のお前のせいで 無惨な死を遂げた Hostiles and Calamities (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top