ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

橘子汁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -橘子汁-, *橘子汁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橘子汁[jú zi zhī, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄓ, ] orange juice [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With this orange juice?[CN] ! 拿橘子汁来敬我啊 Rhythm of Destiny (1992)
Maulana, my friend could I have some orange juice?[CN] 莫拉纳,我的朋友 能不能给我一点橘子汁 Gandhi (1982)
Or rather a small vermouth, an orange juice?[CN] 或者情愿喝点味美思或橘子汁? Scent of a Woman (1974)
Five hours of orange juice.[CN] 五小时的橘子汁 Five hours of orange juice. The Moral Dimension (1982)
I'll take a number three with orange juice.[CN] 我要3号餐,还有橘子汁 The Blue Dahlia (1946)
- Gin and orange.[CN] 嗯,金酒配橘子汁 This Sporting Life (1963)
A couple burgers and some orange juice to go.[CN] 两个汉堡还有橘子汁,打包. Earthquake (1974)
Two burgers, orange juice to go![CN] 两个汉堡,橘子汁,打包! Earthquake (1974)
Orange juice.[CN] 橘子汁 Life Is Sweet (1990)
I brought you some orange juice.[CN] 我帮带了些橘子汁 The Collector (1965)
Basically, jam blended with orange juice.[CN] 一般是果酱混合橘子汁 Life Is Sweet (1990)
Gin and orange. - Judith?[CN] 金酒配橘子汁 This Sporting Life (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top