ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

模造品

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -模造品-, *模造品*
Japanese-English: EDICT Dictionary
模造品[もぞうひん, mozouhin] (n) fake goods; imitations [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't care for imitation.私は模造品は好まない。
He compared the imitation with the original.彼はその模造品を本物と比較した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Used in the manufacture of imitation tortoiseshell and jade." "Trade name:[JA] "模造品の製造にはべっこうと翡翠を使用します" The Quiet American (2002)
Fake![JA] 模造品! The Interview (2014)
I hate cheap knockoffs.[JA] 私は安い模造品は嫌い Transformers: Age of Extinction (2014)
Uh. Fugayzi. It's a fake.[JA] フガジ それは模造品です The Wolf of Wall Street (2013)
A genuine pewter zinn gesch. Not some eBay knock-off.[JA] スズ合金の本物で 模造品ではなく The Good Shepherd (2012)
That's, uh, that's not a replica.[JA] それは・・・ それは模造品じゃないな The Illustrated Woman (2015)
The one who works in the replica factory?[JA] 模造品工場で働いている Kindness (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top