ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

模範的

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -模範的-, *模範的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
模範的[もはんてき, mohanteki] (adj-na) exemplary [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A real model citizen.[JA] 模範的市民のつもりかよ Kansas City Confidential (1952)
Standard release? Parole, three out of five.[JA] 仮釈放 5年中3年 模範的な態度により The Blues Brothers (1980)
You're a very exemplary boy.[JA] 大変 模範的な解答です Iron Sky (2012)
Uh- - Charlie wasn't exactly a model patient, was she?[JA] チャーリーは 正確には 模範的な患者では無かったんですね? Days of Wine and Roses (2013)
That you bring originality to classic moves?[JA] 模範的な動きだなとか? Vampire Academy (2014)
Like an exemplary agent.[JA] 模範的な捜査員だったと The Ghost Network (2008)
Your service record is exemplary and IA has already conducted a rigorous check on you.[JA] 勤務は模範的だけど 厳格な検査をしますよ Second Opinion (2013)
Six years on the force.[JA] 警察に入って6年 模範的な勤務態度で The Great Red Dragon (2013)
No prior criminal record. An upstanding member of the community.[JA] 犯罪歴はなく 模範的な市民です Blame the Victim (2007)
Look, I know that I'm a shitty wife and I'm not winning any mother of the year awards,[JA] ねえ 私はダメな妻で 模範的な母親でもないけれど Sick (2012)
That's what the model life is all about.[JA] これこそが模範的人生だ Russet Potatoes (2009)
And had good grades like a model student.[JA] 成績もよくて 模範的な生徒 Be with You (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top