ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

模倣犯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -模倣犯-, *模倣犯*
Japanese-English: EDICT Dictionary
模倣犯[もほうはん, mohouhan] (n) copycat criminal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we have a copycat.[JA] じゃ 模倣犯がいるってことね Always Bet on Red (2012)
You told commissioner Nudocerdo that you might be dealing with a copycat,[JA] 署長のヌードセルドに 模倣犯を相手にしてると言った Year's End (2012)
We've got a copycat.[JA] 模倣犯がいる Pretty Red Balloon (2011)
We're dealing with a copycat.[JA] 模倣犯を相手にしてる Year's End (2012)
Mm. Copycat's sloppy if it's knife.[JA] それが凶器なら 模倣犯は いいかげんな奴だねえ Always Bet on Red (2012)
You think this was a copycat?[JA] 模倣犯だと? Apéritif (2013)
You think this is the work of a copycat?[JA] 君は これが模倣犯の仕業だと言うのか? One Way to Get Off (2012)
Why the fuck didn't you call me?[JA] 模倣犯じゃない Are You...? (2012)
So jane was right. We have a copycat.[JA] 彼が正しいのなら 模倣犯って事に Pilot (2008)
Because I think the only reason you're clinging to this copycat theory is because you couldn't figure it out.[JA] その模倣犯説に執着する理由は あなたが その金庫の開け方が わからなかったからでしょ The Leviathan (2012)
So...[JA] つまり 私がCBIに模倣犯のことを 聞きに行ったら Always Bet on Red (2012)
Well, this Panzer/Red John copycat thing has me very intrigued.[JA] このレッド・ジョンの模倣犯に とても興味をそそられてね Always Bet on Red (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top