ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

楽観的

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -楽観的-, *楽観的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] (adj-na) optimistic; hopeful; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The meeting ended on an optimistic note.会議は楽観的な調子で終わった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're an optimist, sir. See, I had you figured for a grouch.[JA] 楽観的ですね 司令官 あなたは愚痴をこぼしてるんですよ Behind Enemy Lines (2001)
Come on. Let's keep a little optimism here.[JA] 楽観的に考えようぜ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Always the optimist...[JA] いつも楽観的だな Terra Prime (2005)
You don't sound too optimistic.[JA] - 楽観的ではなさそうだな United (2005)
It's just so optimistic of you, Harry.[JA] だって... あなたが楽観的過ぎるからよ、ハリー When Harry Met Sally... (1989)
I'm not that optimistic.[JA] 私は楽観的ではない Planet Terror (2007)
That's reason enough to be optimistic.[JA] それが楽観的な理由さ Daedalus (2005)
Too rosy.[JA] 楽観的すぎる... Sort of Like a Family (2007)
The emperor does not share your optimistic appraisal of the situation.[JA] 皇帝は楽観的な考えを 快く思っておらん Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Look on the bright side: you can't be any worse than old toad face.[JA] 楽観的に考えようぜ 君はあのガマガエル女よりマシさ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
In the margin, you wrote the words, too rosy, followed by a question mark.[JA] "楽観的すぎるか?"との コメントがありますが Sort of Like a Family (2007)
That's good to hear.[JA] でも、私の話した人達の大部分は 希望を持ち楽観的だったわ Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] optimistisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top