ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

極限

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -極限-, *極限*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit; extreme boundary, #6,923 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
極限[きょくげん, kyokugen] (n) utmost limits; limit; (P) [Add to Longdo]
極限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] (exp,v5r) {comp} take the limit of [Add to Longdo]
極限環境[きょくげんかんきょう, kyokugenkankyou] (n) extreme environment [Add to Longdo]
極限作業ロボット[きょくげんさぎょうロボット, kyokugensagyou robotto] (n) robot for hazardous conditions [Add to Longdo]
極限状態[きょくげんじょうたい, kyokugenjoutai] (n) extreme situation [Add to Longdo]
極限[きょくげんち, kyokugenchi] (n) limit value [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This week, we're going to push you past your limit to see how much of what we've taught you you've actually retained, which means you're going to use your skills of interrogation.[JA] 今週は全員の能力を 極限にまで高め― 教えた事をどれだけ 身につけてるか見せてもらう 取り調べ技能を 駆使するのよ Go (2015)
A woman can only be pushed so far.[CN] 一個女人的忍耐也是有極限 She Wants Revenge (2015)
It's not the cell membrane itself, but an extremophile configuration that inhibits cell membrane activity.[JA] 細胞膜の活動を抑制する 極限環境微生物の Shin Godzilla (2016)
Anyone who could find the perfect line existing through each one of these ordeals, he believed, would achieve nirvana.[JA] 極限を見定めて 成功した者だけが- 仏教で言う"悟り"に達する Point Break (2015)
It's maxed out![CN] 這是極限了! Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
There are no limits on you if you don't put them on yourself.[CN] 有你無極限 如果你不把它們放在自己。 Thank You (2014)
And I started to wonder, what are the limits to my powers?[CN] 後來就想 我的能力極限在哪兒呢? I Know What You Did Last Summer (2013)
Everything was so confused and I felt like I was at a point of...[JA] 戸惑うばかり 極限に達して After Porn Ends 2 (2017)
You'd pushed me that far.[CN] 你把我逼到極限 Rush (2013)
But this time, instead of starting with a routine situation that turns extreme, you're gonna start with an extreme situation and go from there.[JA] 今回は突然の極限状況に 対処するんだ 徐々に 緊迫してゆくのとは違う Clue (2016)
He's flipped the switch. Stefan is gone. And he's not coming back.[CN] 他已顛覆了極限 Stefan走了 不會回來了 Smells Like Teen Spirit (2011)
These are victims, and like you or I, they reach a breaking point.[JA] 犠牲者よ あなたや私みたいな みんな極限に達する Martyrs (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
極限[きょくげん, kyokugen] limit [Add to Longdo]
極限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top