ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

極性

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -極性-, *極性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]
极性[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] chemical polarity, #35,214 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
極性[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
極性[きょくせい, kyokusei] (n,adj-no) polarity [Add to Longdo]
極性ゼロ復帰記録[きょくせいゼロふっききろく, kyokusei zero fukkikiroku] (n) {comp} polarized return-to-zero recording; RZ(P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was passive by nature.彼は生まれつき積極性に乏しかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Antipsychotic medication treating bipolar disorder, severe anxiety, some forms of posttraumatic stress"![JA] 「抗精神病薬 双極性障害の治療」 「重度の不安 外傷性ストレスが原因」 Find This Thing We Need To (2017)
Young woman behind the pharmacy counter... she confirmed that you regularly filled the prescriptions used to treat his bipolar disorder.[JA] 中にある薬局の若い女性が 彼の双極性躁鬱病の治療薬を あなたが定期的に買いに来てたと 確認した Art in the Blood (2014)
I think that's he's case.[CN] 就會經歷兩極性的情感障礙 這個案例好像就是這樣呢 Episode #1.21 (2014)
Bipolar?[JA] 双極性の躁鬱病か? Art in the Blood (2014)
Bipolar, devolving into psychosis.[JA] 双極性障害 精神に異常を来す The Perfect Guy (2015)
Bipolar.[JA] 双極性障害 The Intern (2015)
I'm starting to think that Maddie is bipolar.[JA] 僕はマディーが 双極性障害じゃないかと思う The Intern (2015)
You put a snag in my only other Klaus lead. So I'd say I'm highly motivated.[CN] 你拿能幹掉Klaus的唯一辦法引誘我 那我的積極性當然相當高咯 Ghost World (2011)
If I can turn it inside out, by reversing the polarity of some of the components,[JA] 構成要素の極性を利用し 覆す事が出来れば Spectral (2016)
Your aggression, your bad performance that I have to match.[JA] 積極性 クソな成績― 私はそれに合せないといけない Cover (2015)
Decide to rid your life of negativity.[JA] あなたの人生から消極性をなくして下さい Panopticon (2014)
You got it backwards.[JA] お前は積極性に欠ける Run All Night (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
極性[きょくせい, kyokusei] polarity [Add to Longdo]
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top