ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

検証

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -検証-, *検証*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์

Japanese-English: EDICT Dictionary
検証[けんしょう, kenshou] (n, vs) verification; inspection; (P) [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] (n) { comp } verification test [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階を踏まえ、抑圧という概念をさらに詳細に検証していくことになるだろう。
The scientist maintained that the theory should be tested through experiments.科学者はその理論は実験によって検証されるべきだと主張した。
Reexamination of the data is required to make the formula accurate.公正を正確にするため、データの再検証が必要である。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I subjected that to a special form of spectral analysis that I've been experimenting on for quite some time now.[JP] それを光学分析の特殊な 波形で被験させました それは、これまでかなりの時間をかけ 検証してきたものです quite some time かなり長い間 Episode #1.2 (2003)
I'm only exploring what you have said.[JP] 君の言ったことを 検証してるだけだ The Man from Earth (2007)
He can only do one person at a time, and verification takes hours.[JP] 行えるのは一度に1人 それに検証に数時間かかるそうです Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
Florida timeline and make sure you're hitting all the details about that weekend.[JP] フロリダでの日程を 検証するの Jesus, Mary and Joe Cocker (2007)
Everything was checked:[JP] すべてを検証した He Walked by Night (1948)
During these past few days... I have checked our tapes and video footage many times.[JP] この数日間の盗聴テープと カメラ影像のビデオを何度も再生し、検証してみました Encounter (2006)
- You verify at 9:30 tomorrow.[JP] - 貴方は、明日9時30分に検証です The Pursuit of Happyness (2006)
There are days and days of routine, of tedious probing... of tireless searching... fruitless days, days when nothing goes right... when it seems as if no one could ever think his way... through the maze of baffling trails a criminal leaves.[JP] 何日にも及ぶ繰り返しや 地道な検証... 絶え間ない捜査... 成果のなき 失敗の連続の日々なのだ He Walked by Night (1948)
I'm doing everything I can to exonerate you. I had the crime scene reopened... - There was nothing there.[JP] 容疑は必ず晴らすわ 現場検証も再開したし... Because I Know Patty (2007)
'Central London has been closed off as police investigate the fire.'[JP] 現場検証が終わるまで一帯は立ち入り禁止状態です Rose (2005)
Until we have run them to Earth, I can't think of letting you go.[JP] それを検証するまで 釈放はできない The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You verify at 9:30 tomorrow morning.[JP] 明日の朝9時30分に検証してください The Pursuit of Happyness (2006)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] verification test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
検証[けんしょう, kenshou] Identifikation, Inspektion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top