ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

椎间盘

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -椎间盘-, *椎间盘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
椎间盘[zhuī jiān pán, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, / ] intervertebral disk, #29,939 [Add to Longdo]
椎间盘[yāo zhuī jiān pán, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, / ] intervertebral disk [Add to Longdo]
椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
椎间盘突出症[yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ ㄓㄥˋ, / ] herniated lumbar disc [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's misaligned vertebrae discs.[CN] 退变性椎间盘疾患 就是椎间盘错位了 Get a Room (2011)
- Since when do Vulcanettes have those?[CN] - 啥时候橡皮人开始有椎间盘了? (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Slipped disk.[CN] 椎间盘突出 Breathing (2011)
-The thing with your back.[CN] - 我指椎间盘突出这个毛病 A Coffee in Berlin (2012)
- But it's hard on my intervertebral discs.[CN] - 我好像已经有点椎间盘突出了 (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Her driver just text-messaged, and her facialist ruptured a disk.[CN] 司机刚用短信通知我 她的美容师椎间盘突出 The Devil Wears Prada (2006)
My spinal disks![CN] 我的椎间盘 Lissi und der wilde Kaiser (2007)
-A herniated disc.[CN] - 椎间盘突出 A Coffee in Berlin (2012)
Mr. Rahim's wife suffered from slipped disc.[CN] 罗太太患了椎间盘突出 Children of Heaven (1997)
Couldn't it be a herniated disk, like my friend had?[CN] 会不会像我朋友一样是椎间盘突出? Taxi Girl (1977)
You faked a slipped disk.[CN] 你假装椎间盘突出。 The Swimmer (1968)
That's a real comfort to me, suffering as I do from a herniated lower lumbar.[CN] 三间是特别加固的重床 这床适合我睡 因为我有腰椎间盘突出 Hardbodies (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top