ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

梨子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -梨子-, *梨子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梨子[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, / ] pear, #31,803 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
梨子地;梨地[なしじ, nashiji] (n) nashiji (lacquering technique using gold or silver powder or flakes) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Apples and pears, stairs. -Happy kill, skill.[CN] 蘋果和西洋梨子,樓梯 謀殺快樂,技能 To Sir, with Love (1967)
Won't you have some pear brandy?[CN] 要喝点梨子酒吗? Three Colors: Red (1994)
Oh, what a nice pear![CN] 好漂亮的梨子 The Godfather: Part II (1974)
I spent all the money on pears. I hid one in the bathroom.[CN] 我都用来买梨 我把其中一个梨子藏到厕所里 Lilika (1970)
- Pears.[CN] - 梨子 Election (1999)
These pears are absolutely delicious.[CN] 这梨子的味道真好 Robin and Marian (1976)
Acetone smells of pear drops.[CN] 丙酮的味道就像梨子 Immortality (1998)
Sorry, guv'nor. Apples and pears, tit for tat![CN] 抱歉老板,苹果梨子,以牙还牙 我爱伦敦城! Oil (1982)
I bought pears.[CN] 我买了梨子 Lilika (1970)
Pear drops.[CN] 梨子糖的味道? 是的 Immortality (1998)
Pear brandy.[CN] 梨子白兰地 The Legend of Paul and Paula (1973)
You seemed to like my pear brandy.[CN] 你好像挺喜欢我的梨子 Three Colors: Red (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top