ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

核裂变

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -核裂变-, *核裂变*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核裂变[hé liè biàn, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] atomic fission; nuclear fission; fission, #84,426 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We know they have the fissile material, the fuel to produce at least six to eight bombs.[CN] 我们知道他们有核裂变材料 至少可以造6到8颗炸弹 No Nukes Is Good Nukes (2006)
Mike, I don't want any president ever to be faced with only two options, bombing or the bomb.[CN] 一旦他们拥有了核裂变物质 一旦他们有了生产核武器的能力 那么游戏就输掉了 Zero Days (2016)
There are IAEA seals. You can't break it without getting noticed.[CN] 伊朗的每一克可以核裂变的物质都被计量统计 Zero Days (2016)
This was the first explanation of the splitting of the atom.[CN] 这是关于核裂变的 第一种解释 Countdown to Zero (2010)
Moved from here in containers marked for fissile materials.[CN] 装在标记为核裂变原料的容器里搬走的 God Mode (2013)
Likely to cause thermonuclear fission.[CN] 很可能导致核裂变 Likely to cause thermonuclear fission. Home (2015)
What kind of pediatrician Is interested in nuclear fission?[CN] 哪门子儿科医生 会对核裂变感兴趣啊 Vengeance: Part 5 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top