ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

标识

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -标识-, *标识*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标识[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] mark, #6,720 [Add to Longdo]
标识[dài biāo shí, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠ ㄕˊ, / ] marker [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In People's Resistance Park, they've set up trophies, grim reminders of the losses taken in this seven-year-old war over the North.[CN] 在人民抗暴公园 他们为他们的胜利设立标识 纪念北方在这七年战争中的损失 Flight of the Intruder (1991)
Here it is![CN] 路过停车标识你也不停一下 Driving Frank (1998)
Let's see some identification.[CN] 让我们来看看一些标识 Death Wish (1974)
the various marking decrees, especially the Jewish star, the compulsory ghetto,[CN] 四十五岁以下的女性 颁布不同标识法令 特别是大卫星 Shoah (1985)
- Fine. - ln case you're wondering, I keep the samples by touch.[CN] 会觉得奇怪,我是 触标识了分辫样品 Manhunter (1986)
Show me the freaking sign![CN] 哪他妈的有标识 The Basketball Diaries (1995)
Show me the sign, man![CN] 哪里有标识 The Basketball Diaries (1995)
Note the S-shaped road to the factory for sighting.[CN] 你们不会找不到,有条S形路 从工厂中穿过,可以作为标识 Memphis Belle (1990)
£­ Come on! £­ Yes, and you have to signal.[CN] 停车标识 Driving Frank (1998)
And no radio contact with anyone. - High?[CN] - 没有标识,也没有任何无线电联系 Ukroshcheniye ognya (1972)
I got special stickers for vans.[CN] 员工资料登记里, 开面包车的人有特别标识 电脑资料里有二十八九个开面包车的 Manhunter (1986)
- I don't like the C note, Rosato.[CN] 我不喜欢这个标识,罗萨多 The Godfather: Part II (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top