ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

查理斯·羅賓斯... ... 點頭表示你願意終身監禁

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -查理斯·羅賓斯... ... 點頭表示你願意終身監禁-, *查理斯·羅賓斯... ... 點頭表示你願意終身監禁*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

查理斯 ()· (luó)賓斯 ()... ... 點頭 (diǎn tóu)表示 (biǎo shì) ()願意 (yuàn yì)終身 (zhōng shēn)監禁 (jiān jìn)

 


  

 
 • (うすもの;ら(羅)) (n) (1) lightweight fabric or clothing; silk gauze; thin silk; (2) (ら only) (abbr) (See 羅甸語) Latin (language) [EDICT]
 • (luó, ㄌㄨㄛˊ) gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo [CE-DICT]
點頭
 • (diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ) nod [CE-DICT]
表示
 • (ひょうじ) (n,vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) [EDICT]
 • (biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ) to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
願意
 • (がんい) (n) object of an application [EDICT]
 • (yuàn yì, ㄩㄢˋ ㄧˋ) to wish; to want; ready; willing (to do sth) [CE-DICT]
終身
 • (しゅうしん) (n,adj-no) the whole life; (P) [EDICT]
 • (zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ) lifelong [CE-DICT]
監禁
 • (かんきん) (n,vs,adj-no) confinement; (P) [EDICT]
 • (jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ) to imprison; to jail; to take into custody [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top