ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

果汁?

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果汁?-, *果汁?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi Ronna.[CN] 嗨... ...是罗娜吧? 我应该用什么配这个果汁? Go (1999)
- For the Soul Train ![CN] 红色果汁? 没见过 Nutty Professor II: The Klumps (2000)
Fruit juice?[CN] 果汁? The Midnight Sun (1961)
The juice...[CN] 難道那盤果汁? Coupe de Grace (1990)
Some juice for the boy?[CN] 孩子喝果汁? The Demon (1978)
'Cause she give you a fuckin' apple juice?[CN] 就因为她给了你一杯果汁? Because she gave you fucking juice? Turbulence (1997)
Who's going to drink two drops ofjuice?[CN] 谁会喝两滴果汁? Marie's Meatballs (1998)
You look a little dehydrated. - How about somejuice?[CN] 你看起来好像有点脱水 要不要喝点果汁? The Bone Collector (1999)
- Gin Rickey?[CN] - 杜松子酒加苏打果汁? What's the Matter with Helen? (1971)
How about a smoothie?[CN] 你要不要喝果汁? Witness (1994)
Milk or apple juice?[CN] 牛奶还是苹果汁? Rushmore (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top