ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

果汁机

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果汁机-, *果汁机*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果汁机[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] blender (device); juicer, #80,629 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Loved that blender.[CN] 我最爱那台果汁机 Enemy of the State (1998)
Oh, nice blender.[CN] 好棒的果汁机 Enemy of the State (1998)
Yeah, we all did stuff. I just wish they hadn't stolen my damn blender.[CN] 我只是希望他们没偷走果汁机 Enemy of the State (1998)
- That's my blender.[CN] 我的果汁机 Enemy of the State (1998)
- They took my blender.[CN] 还偷走我的果汁机 Enemy of the State (1998)
- I'll be back to get my blender.[CN] 我会回来拿果汁机 Enemy of the State (1998)
- Blender, huh?[CN] 你的果汁机 Enemy of the State (1998)
Did you notice the headline next to it? "Benjamin Franklin is alive and living in my electric blender."[CN] "富兰克林还活在我的果汁机里" I'm Looking Through You (1993)
You seem a little attached to this blender, Robert.[CN] 你好像很喜欢果汁机 Enemy of the State (1998)
- Nope. Just my blender.[CN] 没有,只偷走果汁机 Enemy of the State (1998)
That's for my portable generator. For my VCR and blender.[CN] 我的便携发电机用的,还有录像机,果汁机 Fly Away Home (1996)
The juicer, the juicer. Sam, get a shot of the juicer.[CN] 果汁机,快拍果汁机 Holy Man (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top