ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

果樹

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果樹-, *果樹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果树[guǒ shù, ㄍㄨㄛˇ ㄕㄨˋ, / ] fruit tree, #13,128 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
果樹[かじゅ, kaju] (n) ไม้ผล
果樹[かじゅえん, kajuen] (n) สวนผลไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
果樹[かじゅ, kaju] (n) fruit tree; (P) [Add to Longdo]
果樹[かじゅえん, kajuen] (n) orchard [Add to Longdo]
果樹園芸[かじゅえんげい, kajuengei] (n) fruit growing [Add to Longdo]
果樹栽培[かじゅさいばい, kajusaibai] (n) fruit growing; pomiculture [Add to Longdo]
果樹栽培者[かじゅさいばいしゃ, kajusaibaisha] (n) orchardist; fruit grower [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The farmer caught the boy stealing the apples in his orchard.その農夫は男の子達が自分の果樹園でリンゴを盗んでいるのをみつけた。
Bring a fruit tree into blossom.果樹を開花させる。
I caught him stealing pears in the orchard.私は彼が果樹園でナシを盗んでいるところを見つけた。
They are spraying the fruit trees.彼らは果樹に農薬を散布している。
The warm weather will bring the fruit trees into blossom soon.陽気が暖かでやがて果樹の花が咲くだろう。
The orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.果樹栽培者がリンゴの接ぎ穂を台木に接ぎ木しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think poison apples grow on trees?[CN] 你以為毒蘋果是從蘋果樹上長出來嗎? Enchanted (2007)
So this woman, she's fuckin' hangin' on to this tree, cos that's her fuckin' life.[JA] 女は果樹にしがみついた 人生のすべてだったんだ Route Irish (2010)
This isn't produce storage? You want the red building. Other side of the orchard.[JA] 果樹園わきの赤い建物です 不慣れなんです ここのことかと思って Scion (2015)
I swapped the cards in the orchard. We have to get that footage out.[JA] 果樹園でカードをすり替えた 後で取り出すんだ 5 Days of War (2011)
If you want a potato field, I offer you all this land from the cypresses up to the fruit trees.[CN] 如果你想要一塊地種土豆 我可以把從柏樹 到果樹的這塊地都給你 Vagabond (1985)
God bless you, apple tree![CN] 上帝保佑你,蘋果樹 The Garden (1995)
My heart is like an apple tree[CN] 我的心像一棵蘋果樹 Hugo (2011)
Meet you where the road comes around the orchard![JA] 果樹園付近で会おう 5 Days of War (2011)
If that patrol were to have any crack shots, that orchard would be a goddamn sniper's delight.[JA] そこに射撃の名手がいれば... ...あの果樹園は狙撃手にとっちゃ 絶好のポジションになる。 Inglourious Basterds (2009)
We're gonna have a big house... with a river running in the backyard... and tall fruit trees that will be yours.[CN] 我們會有一間很大的房子 後面有一條真正的河 還有很多大果樹,全都給你一個人 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Men show children the apple-tree road, the brick-warmed sky, the carp's round belly[CN] 那條帶孩子參觀過的蘋果樹路, 磚紅色的天空, 環繞著房子的籬笆 It All Starts Today (1999)
When you're done here, come join us in the orchard.[JA] 果樹園に加わって下さい Reunion (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果樹[かじゅ, kaju] Obstbaum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top