ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

果ては

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果ては-, *果ては*
Japanese-English: EDICT Dictionary
果ては[はては, hateha] (n) in the end; on top of that [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When did time begin, and where does space end?[JA] 時の始まりは いつ? 宇宙の果ては どこ? 一緒にいて・・・ Wings of Desire (1987)
When did time begin, and where does space end?[JA] 時の始まりは いつ? 宇宙の果ては どこ? Wings of Desire (1987)
Hell, he toppled governments.[JA] 果ては 政府まで倒した RED (2010)
Dead relatives, missing pets, even lost keys.[JA] 果ては鍵を失くしたのまで チュパカブラのせいにしてたわ Chupacabra (2014)
What chance do we have now that they have evolved?[JA] 彼らが進化した果ては... Black Rain (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top