ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

林业

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -林业-, *林业*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林业[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, / ] forest industry; forestry, #6,557 [Add to Longdo]
北京林业大学[Běi jīng Lín yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Forestry University, #60,303 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'I just can't do this.'[CN] 我无法从事林业的工作 Wood Job! (2014)
We're interested in agriculture, mining, education, forestry and scientific research.[CN] 对农业、矿业 对农业、矿业 林业 State of Siege (1972)
Would you know this girl at Nakamura Lum...[CN] 请问这个女生是中村林业的吗? Wood Job! (2014)
American Forestry?[CN] 美国林业 Guy Walks Into a Psychiatrist's Office (2000)
But why forestry?[CN] 为什麽选林业 Wood Job! (2014)
After that, thank God, all I have to do is watch as the loggers show us 101 things you can do to a tree.[CN] 林业工人们向我们展示了他们对付树木的十八般武艺。 Full Circle with Michael Palin (1997)
There's a village nine kilometers away. To the northwest, the forester is our man, no dangerthere.[CN] 西北方向九公里处有个小村子 林业人员是我们的人 那儿没有危险 Bastards (2006)
I'm not cut out for this.[CN] 我不适合林业 Wood Job! (2014)
But we have to leave this paradise. Forestry companies are moving deeper and deeper into the region.[CN] 我们却要离开这天堂了 林业公司 The Last Trapper (2004)
Division of Forestry pulled the permit.[CN] 所以没去点火 林业部批准我们这么做 Mucked Up (2010)
Working for the Forestry Department has involved a lot of traveling... so I've met a wide array of people.[CN] 为林业部工作就得整天旅行 所以我见过很多人 Kinsey (2004)
- Forest Service, what's your location?[CN] - 这是林业局,你在哪里? Anacondas: Trail of Blood (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top