ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

来自巴杰生殖器上唾液的dna 与丽希·克拉多克相符

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -来自巴杰生殖器上唾液的dna 与丽希·克拉多克相符-, *来自巴杰生殖器上唾液的dna 与丽希·克拉多克相符*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

来自 (lái zì)巴杰 ()生殖器 (shēng zhí qì) (shàng)唾液 (tuò yè) (de)DNA 与丽希 ()·克拉 (kè lā)多克 ()相符 (xiāng fú)

 


  

 
来自
 • (lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ) to come from (a place); From: (in email header) [CE-DICT-Simplified]
生殖器
 • (せいしょくき) (n) genital organ; genitalia; sexual organ; reproductive organ [EDICT]
 • (shēng zhí qì, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ) reproductive organ; genitals [CE-DICT-Simplified]
 • (shēng zhí qì, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ) reproductive organ; genitals [CE-DICT-Traditional]
 • (かみ) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน [LongdoJP]
 • (うえ) (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [EDICT]
 • (うわ) (n,pref) upper; upward; outer; surface; top [EDICT]
 • (かみ) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (じょう) (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [EDICT]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
唾液
 • (だえき) (n,adj-no) saliva; sputum [EDICT]
 • (tuò yè, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ) saliva [CE-DICT-Simplified]
 • (tuò yè, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ) saliva [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
DNA
 • abbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน [Hope]
 • (n) /dˌiːˌɛn'ɛɪ/ [OALD]
克拉
 • (kè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄚ) carat (mass) [CE-DICT-Simplified]
 • (kè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄚ) carat (mass) [CE-DICT-Traditional]
相符
 • (xiāng fú, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˊ) to match; to tally [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāng fú, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˊ) to match; to tally [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top