ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

条項

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -条項-, *条項*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
条項[じょうこう, joukou] ข้อกำหนด

Japanese-English: EDICT Dictionary
条項[じょうこう, joukou] (n) clause; article; stipulations; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The clause provides that all decisions shall be made by majority vote.その条項は、議決はすべて過半数をもって成立すると規定している。
The U.S. government is to impose two of the sanctions against those countries.合衆国政府はそれらの国々に対し制裁条項の2つを課するであろう。
How does the first article run?最初の条項には何と書いてあるか。
It is stipulated that we should receive a month's vacation every year.毎年1ヶ月の休暇をもらうことが契約の条項になっている。
In this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.使用許諾契約書の条項に同意されない場合は、未開封のメディアパッケージを速やかにABC社に返送していただければ、商品代金を全額払い戻し致します。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if we could, something tells me the Andorians would cry foul. [ sighing softly ] There are 12, 000 amendments to this ridiculous honor code.[JP] もし見つけれても、アンドリア人は 批難するでしょね この馬鹿げた規定には 1万2千もの修正条項があるわ United (2005)
I think you'll find it stated unequivocally in my contract.[JP] 私の契約書に はっきりその条項があるのだ Tucker: The Man and His Dream (1988)
Since the House last voted on the amendment, there's been an election.[JP] 前回の修正条項の否決後に Lincoln (2012)
If so, you would've violated one of the main clauses, and you'd lose all rights if your wife divorced you.[JP] だとすると 契約条項に 違反することになり すべての権利を 失うことになる The Body (2012)
The president is prepared to reverse policy and support your amendment to the war crimes act.[JP] 大統領は君の戦争犯罪条項修正案に 賛成する用意がある Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
The aforementioned two-thirds majority needed to pass an amendment.[JP] 修正条項の通過には3分の2以上の 賛成が必要だが Lincoln (2012)
This is a domicile, a residence protected by the Fourth Amendment from unlawful search and seizure.[JP] こいつは住まいだ 住居になる 憲法第4修正条項で 不法捜索から守られてる Sunset (2010)
Protocol 9, tells everybody in the building to evacuate immediately.[JP] 規定条項 第9号 建物内の全員に退避命令を It's Only the Beginning (2009)
With the point at its head Wotan holds sway over the world.[JP] 契約の取り決めの条項を 彼は槍の柄に刻んだ Siegfried (1980)
Hypothetically, wouldn't that man be smarter to look for a way to trigger the clauses in the second document as opposed to the first?[JP] 仮説上の話だが 最初の文書とは 対照的な2番目の文書で 条項を起動させる方法を探すなんて その男は より賢くないですか? Pilot (2012)
The articles say there's an election in seven months.[JP] 条項では7カ月に 選挙があります Bastille Day (2004)
There are a few lines that make allowances for bending the rules during times of extraordinary threat.[JP] 極度の脅威がある場合 規則を曲げるいくつかの条項がある Divergence (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
条項[じょうこう, joukou] Klausel, Bestimmung, Artikel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top