ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

杞人忧天

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杞人忧天-, *杞人忧天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杞人忧天[Qǐ rén yōu tiān, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ ㄧㄡ ㄊㄧㄢ, / ] The man of Qii fears the sky falling (成语 saw); groundless fears, #43,861 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, all your worrying was for nothing.[CN] 你瞧? 你杞人忧天 I Saw What You Did (1965)
Nonsense, don't let this get into your head. Don't meet trouble halfway.[CN] 无稽之谈 别因此庸人自扰 杞人忧天 So Sweet, So Dead (1972)
An ominous word.[CN] 别杞人忧天 Kagemusha (1980)
You worry too much.[CN] 你杞人忧天 The Night of the Generals (1967)
In Nicole's case we shouldn't be alarmed.[CN] 妮可的事我们不应该杞人忧天 Blue Eyes of the Broken Doll (1974)
I'm in a jam for nothing.[CN] 我真是杞人忧天 Quai des Orfèvres (1947)
You're all upset over nothing, boss.[CN] 你杞人忧天 老板 You're all upset over nothing, boss. This Gun for Hire (1942)
Don't concern your self-attack, Virginia.[CN] 别杞人忧天 弗吉尼亚 The Unseen (1980)
You always get worked up about nothing.[CN] 你总是杞人忧天 Come Dance with Me! (1959)
You're imagining things[CN] 这是杞人忧天 Cleo from 5 to 7 (1962)
Anyway, I never could understand this worrying about something all been done with.[CN] 总之 我对你的杞人忧天很不理解 Detour (1945)
You love it, only you worry about it too darn much, you and your little man.[CN] 你敬业乐业 只是杞人忧天 你和你的隐形人 Double Indemnity (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top