ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

李嘉诚

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -李嘉诚-, *李嘉诚*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李嘉诚[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, / ] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人, #18,518 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure, he's a super tycoon in Taiwan[CN] 认识,既是香港的李嘉诚 Bad boy dak gung (2000)
Why isn't my dad the rich?[CN] 为什么我老爸不是李嘉诚 Shaolin Soccer (2001)
And do you know Mr. K.S. Li?[CN] 那你认识李嘉诚吗? Double Tap (2000)
Even I said I was the son of Lee Ka-shing but I couldn't get in[CN] 上次我说是李嘉诚的儿子 都不让我进 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
The only reason you have a fuckin' job, Jonah, is because your uncle is Donald Chump.[CN] 你他妈的能找到工作的唯一原因 是因为你的叔叔是"李嘉诚"。 Fishing (2014)
L'm not Rothschild, baby![CN] 美女,我可不是李嘉诚 Belle de Jour (1967)
Uncle, my dad's Li Ka-shing and my mum's Michelle Yeoh[CN] 牛叔, 我爸是李嘉诚, 我妈是杨紫琼 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
not even a millionaire can afford paying my living! You?[CN] 李嘉诚也养不起我,就你? Divergence (2005)
Alright![CN] 好了,迟一会李嘉诚先生会在这里 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Alright! Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao (1993)
Li Ka Shing gives out money.[CN] 李嘉诚派钱... Hei se xi ju (2014)
The question is, does Li know you, right?[CN] 问题是李嘉诚不认识你,对不对? Double Tap (2000)
1.) Brad Pitt 2.) Richard Lee[CN] 1) 毕彼特 2) 李嘉诚 Delete My Love (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top