ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

杂凑

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杂凑-, *杂凑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂凑[zá còu, ㄗㄚˊ ㄘㄡˋ, / ] to put together various bits; to knock sth together, #212,468 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We started dealing hashish.[CN] 我们开始处理杂凑。" Paulette (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

杂凑 (zá còu)

 


  

 
杂凑
  • (zá còu, ㄗㄚˊ ㄘㄡˋ) to put together various bits; to knock sth together [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top