ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

本片的色彩則是根據當時的著色工藝 將染料塗在黑白拷貝上的

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本片的色彩則是根據當時的著色工藝 將染料塗在黑白拷貝上的-, *本片的色彩則是根據當時的著色工藝 將染料塗在黑白拷貝上的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colouration follows the conventional method of then-contemporary prints, and is based upon original tinting technique:[CN] 本片的色彩則是根據當時的著色工藝 將染料塗在黑白拷貝上的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

本片 () (de)色彩 (sè cǎi)則是 ()根據 (gēn jù)當時 (dāng shí) (de)著色 (zhuó sè)工藝 (gōng yì) (jiāng)染料 (rǎn liào) () (zài)黑白 (hēi bái)拷貝上 () (de)

 


  

 
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
色彩
 • (しきさい) สี่สัน [LongdoJP]
 • (しきさい) (n) colour; color; hue; tints; (P) [EDICT]
 • (sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ) tint; coloring; coloration; character [CE-DICT-Simplified]
 • (sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ) tint; coloring; coloration; character [CE-DICT-Traditional]
根據
 • (gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ) according to; based on; basis; foundation [CE-DICT-Traditional]
當時
 • (dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ) then; at that time; while [CE-DICT-Traditional]
著色
 • (zhuó sè, ㄓㄨㄛˊ ㄙㄜˋ) to paint; to apply color [CE-DICT-Traditional]
工藝
 • (gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ) arts and crafts; industrial arts [CE-DICT-Traditional]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT-Traditional]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT-Traditional]
染料
 • (せんりょう) (n) dyes [EDICT]
 • (rǎn liào, ㄖㄢˇ ㄌㄧㄠˋ) dye [CE-DICT-Simplified]
 • (rǎn liào, ㄖㄢˇ ㄌㄧㄠˋ) dye [CE-DICT-Traditional]
 • (ぬり) (n) coating (esp. lacquering) [EDICT]
 • (tú, ㄊㄨˊ) to smear; daub [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
黑白
 • (hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ) black and white; right and wrong; monochrome [CE-DICT-Simplified]
 • (hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ) black and white; right and wrong; monochrome [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top