ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

本字幕由 shiny 深影 [...] 以來 假冒中央調查局的劫掠

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本字幕由 shiny 深影 [...] 以來 假冒中央調查局的劫掠-, *本字幕由 shiny 深影 [...] 以來 假冒中央調查局的劫掠*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(běn)字幕 (zì mù) (yóu) ShinY ( SH AY1 N IY0) 深影 ()字幕 (zì mù) () 原創 (yuán chuàng) (fān) () (zhì) (zuò) 一段 ()時間 (shí jiān)以來 (yǐ lái) 假冒 (jiǎ mào)中央 (zhōng yāng)調查局 () (de)劫掠 (jié)

 


  

 
 • (ほん) (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) [EDICT]
 • (běn, ㄅㄣˇ) roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) [CE-DICT]
字幕
 • (じまく) (n) subtitle (movie); (P) [EDICT]
 • (zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ) caption; subtitle [CE-DICT]
 • (よし) (n) reason; significance; cause; (P) [EDICT]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT]
ShinY
 • ซึ่งเป็นมันเงา: เป็นประกาย, สุกใส [Lex2]
 • (ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา. ###SW. shinily adv. shininess n. [Hope]
 • (adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ [Nontri]
 • /SH AY1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /ʃ'aɪniː/ [OALD]
 • (くみ) (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) [EDICT]
 • (zǔ, ㄗㄨˇ) to form; compose; make up; group; to organize; cord [CE-DICT]
原創
 • (yuán chuàng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ) originality; creativity; innovation [CE-DICT]
 • (こぼし) (n) (See 建水,水翻し・みずこぼし) waste-water container (tea ceremony) [EDICT]
 • (fān, ㄈㄢ) to turn over; to flip over; to overturn; to translate; to decode [CE-DICT]
 • (yì, ㄧˋ) to translate; to interpret [CE-DICT]
 • (せい) (n,n-suf) -made; make; (P) [EDICT]
 • (zhì, ㄓˋ) manufacture [CE-DICT]
 • (さく) (n,n-suf) a work; a harvest; (P) [EDICT]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) to do; to make; to regard as; to take sb for [CE-DICT]
一段
 • (いちだん) (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P) [EDICT]
 • (いったん) (n) one-tenth hectare [EDICT]
時間
 • (じかん) (n-adv,n) (1) time; (ctr) (2) hours; (P) [EDICT]
 • (shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ) time; period [CE-DICT]
以來
 • (yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ) since (a previous event) [CE-DICT]
假冒
 • (jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ) to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [CE-DICT]
中央
 • (ちゅうおう) (n,adj-no) centre; central; center; middle; (P) [EDICT]
 • (zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ) central; middle; center [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
劫掠
 • (きょうりゃく;ごうりゃく) (n,vs) pillage; plunder [EDICT]
 • (jie2 lu:e4) looting; plunder [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top