ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

本地卡车司机的会长 设立了一个假冒的福利基金

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本地卡车司机的会长 设立了一个假冒的福利基金-, *本地卡车司机的会长 设立了一个假冒的福利基金*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The president of this teamster local... set up a phoney welfare fund.[CN] 本地卡车司机的会长 设立了一个假冒的福利基金 The Conversation (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

本地 (běn dì)卡车司机 () (de)会长 (huì zhǎng) 设立 (shè lì) (le)一个 (yī gè)假冒 (jiǎ mào) (de)福利 (fú lì)基金 (jī jīn)

 


  

 
本地
 • (ほんじ;ほんち) (n) (1) (arch) {Buddh} (See 垂迹) true form of a buddha; (2) (ほんち only) land of origin [EDICT]
 • (běn dì, ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ) local; this locality [CE-DICT-Simplified]
 • (běn dì, ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ) local; this locality [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
会长
 • (huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ) president of a club, committee etc [CE-DICT-Simplified]
设立
 • (shè lì, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ) to set up; to establish [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
假冒
 • (jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ) to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [CE-DICT-Simplified]
 • (jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ) to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [CE-DICT-Traditional]
福利
 • (ふくり) (n) welfare [EDICT]
 • (fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ) (material) welfare; well-being [CE-DICT-Simplified]
 • (fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ) (material) welfare; well-being [CE-DICT-Traditional]
基金
 • (ききん) (n,adj-no) fund; foundation; (P) [EDICT]
 • (jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ) fund [CE-DICT-Simplified]
 • (jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ) fund [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top