ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

未開封

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -未開封-, *未開封*
Japanese-English: EDICT Dictionary
未開封[みかいふう, mikaifuu] (n) unopened (state); with an unbroken seal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For a refund you must return the item unopened.払い戻しを受けるには、商品は未開封のままご返送下さい。
In this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.使用許諾契約書の条項に同意されない場合は、未開封のメディアパッケージを速やかにABC社に返送していただければ、商品代金を全額払い戻し致します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are all unopened.[JA] 全部、未開封だぞ The Collector (2015)
Illenois alone there are 2000 pending cases to be processed.[CN] 單就伊利諾伊斯州,我們就有兩千個 未開封的檔案 躺在檔案櫃中等待處理 Trust (2010)
Nelson has 42 packs of unopened Pokémon cards in his closet.[JA] ネルソンは未開封の ポケモンカードを隠してた Inside (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top