ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

木柴堆

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -木柴堆-, *木柴堆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木柴堆[mù chái duī, ㄇㄨˋ ㄔㄞˊ ㄉㄨㄟ, ] pile of firewood; funeral pyre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have split firewood and stacked it.[CN] 已经分手木柴堆放了。 Happy People: A Year in the Taiga (2010)
Yeah?[CN] A cane farm would have been hard work. 又把木柴堆上卡车 chucked it on the back of a truck and Erskineville Kings (1999)
There's a nigger in the fucking woodpile somewhere, someone from outside the camp.[CN] 木柴堆里出来个他妈的黑鬼 营地外面的人 Complications (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

木柴

 


  

 
  • (duī, ㄉㄨㄟ) a pile; a mass; heap; stack [CE-DICT-Simplified]
  • (duī, ㄉㄨㄟ) a pile; a mass; heap; stack [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top