ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

朝日新闻

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朝日新闻-, *朝日新闻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper), #35,675 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Asahi Shimbun of 20 October gave an article on ladies' dress shops.[CN] 10月20日的朝日新闻 登了一篇关于女士衣店的文章 The Koumiko Mystery (1965)
I saw an article in the Asahi Shimbun newspaper, saying that the international value of Yayoi Kusama is rising rapidly.[CN] 我在《朝日新闻》里看到一篇文章 文章里头说, 草间弥生的国际声望不断飙升 Yayoi Kusama: I Love Me (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

朝日新闻

 


  

 
朝日新闻
  • (Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ) Asahi Shimbun (Japanese newspaper) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top