ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有这些缠绵悱恻挡着画面 可看不见什么

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有这些缠绵悱恻挡着画面 可看不见什么-, *有这些缠绵悱恻挡着画面 可看不见什么*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't see much with all that grinding going on.[CN] 有这些缠绵悱恻挡着画面 可看不见什么 Journey to the End of the Knight (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这些 缠绵悱恻 画面 看不见 什么

 


  

 
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
这些
 • (zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ) these [CE-DICT-Simplified]
缠绵悱恻
 • (chán mián fěi cè, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄈㄟˇ ㄘㄜˋ) too sad for words (成语 saw); exceedingly sentimental; a real tear-jerker [CE-DICT-Simplified]
 • (dǎng, ㄉㄤˇ) to resist; to obstruct; to hinder; to keep off; to block (a blow); to get in the way of; cover; gear [CE-DICT-Simplified]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) arrange; put in order [CE-DICT-Simplified]
 • (ぎ) (n,n-suf) clothes; outfit; uniform; gi [EDICT]
 • (ちゃく) (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) [EDICT]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT-Simplified]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT-Simplified]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT-Simplified]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT-Simplified]
画面
 • (がめん) (n) terminal screen; scene; picture; the field (in TV); photo; (P) [EDICT]
 • (えづら) (n) the impression given by a painting or image [EDICT]
 • (huà miàn, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ) (picture) frame [CE-DICT-Simplified]
 • (か) (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [EDICT]
 • (kě, ㄎㄜˇ) can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [CE-DICT-Simplified]
 • (kě, ㄎㄜˇ) can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [CE-DICT-Traditional]
看不见
 • (kàn bu jiàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ) unseen; to be invisible [CE-DICT-Simplified]
什么
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) what; what?; who?; something; anything [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top