ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有的尼姑生病喝 基督的干杯污染的血液。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有的尼姑生病喝 基督的干杯污染的血液。-, *有的尼姑生病喝 基督的干杯污染的血液。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some nun got sick drinking the Skoal-tainted blood of Christ.[CN] 有的尼姑生病喝 基督的干杯污染的血液。 Blue Like Jazz (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(yǒu) (de)尼姑 (ní gū)生病 (shēng bìng) () 基督 (Jī dū) (de)干杯 (gān bēi)污染 (wū rǎn) (de)血液 (xuè yè) ()

 


  

 
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
尼姑
 • (ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ) Buddhist nun [CE-DICT]
生病
 • (shēng bìng, ㄕㄥ ㄅㄧㄥˋ) ill; sick [CE-DICT]
 • (かつ) (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout [EDICT]
 • (hē, ㄏㄜ) to drink; (interj.) My goodness! [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) shout applause [CE-DICT]
基督
 • (きりすと;キリスト(P)) (n,adj-no) (uk) Christ (por [EDICT]
 • (Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ) Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基督|耶稣基督 [CE-DICT]
干杯
 • (gān bēi, ㄍㄢ ㄅㄟ) to drink a toast; Cheers! (proposing a toast); Here's to you!; Bottoms up!; lit. dry cup [CE-DICT]
污染
 • (wū rǎn, ㄨ ㄖㄢˇ) pollution; contamination [CE-DICT]
血液
 • (けつえき) (n) blood; (P) [EDICT]
 • (xuè yè, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ) blood [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top