ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

月蚀令全市一片漆黑 人人都疯了

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -月蚀令全市一片漆黑 人人都疯了-, *月蚀令全市一片漆黑 人人都疯了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then there was an eclipse. The whole town went dark and everybody's nuts.[CN] 月蚀令全市一片漆黑 人人都疯了 Ghostbusters II (1989)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

月蚀 (yuè shí) (lìng)全市 ()一片 (yī piàn)漆黑 (qī hēi) 人人 (rén rén) (dōu) (fēng) (le)

 


  

 
月蚀
 • (yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ) lunar eclipse; eclipse of the moon [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) (arch) administrative and civil code [EDICT]
 • (れい) (n,n-suf) command; order; dictation; (P) [EDICT]
 • (lìng, ㄌㄧㄥˋ) make or cause to be; order; command; decree; honorable [CE-DICT-Simplified]
 • (lìng, ㄌㄧㄥˋ) make or cause to be; order; command; decree; honorable [CE-DICT-Traditional]
全市
 • (ぜんし) (n) the whole city [EDICT]
一片
 • (いっぺん) (n) (a) slice; (a) piece [EDICT]
 • (ひとひら) (n) petal; flake [EDICT]
 • (yī piàn, ㄧ ㄆㄧㄢˋ) piece; slice [CE-DICT-Simplified]
 • (yī piàn, ㄧ ㄆㄧㄢˋ) piece; slice [CE-DICT-Traditional]
漆黑
 • (qī hēi, ㄑㄧ ㄏㄟ) pitch black [CE-DICT-Simplified]
 • (qī hēi, ㄑㄧ ㄏㄟ) pitch black [CE-DICT-Traditional]
人人
 • (ひとびと(P);にんにん) (n,adj-no) each person; people; men; human; everybody; (P) [EDICT]
 • (rén rén, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ) everyone; every person [CE-DICT-Simplified]
 • (rén rén, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ) everyone; every person [CE-DICT-Traditional]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Simplified]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Simplified]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Traditional]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Traditional]
 • (fēng, ㄈㄥ) insane; mad; wild [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top