ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

最繁トラヒック時

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -最繁トラヒック時-, *最繁トラヒック時*
Japanese-English: EDICT Dictionary
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] (n) {comp} peak traffic period [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

トラヒック

 


  

 
 • (さい) (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous [EDICT]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Simplified]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Traditional]
 • (fán, ㄈㄢˊ) complicated; many; in great numbers [CE-DICT-Simplified]
 • (fán, ㄈㄢˊ) complicated; many; in great numbers [CE-DICT-Traditional]
 • (じ) (suf) (1) hour; o'clock; (suf,adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... [EDICT]
 • (とき) (n-adv,n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) [EDICT]
 • (どき) (n-suf) (See 食事時) time for -; time of -; - time; (suitable) time to - [EDICT]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top