ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

書棚

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -書棚-, *書棚*
Japanese-English: EDICT Dictionary
書棚[しょだな, shodana] (n) bookshelf [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Carry there books back to the bookshelf.これらの本を書棚へ戻しなさい。
You had better fix the bookcase to the wall.書棚は壁に固定したほうがいい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you help me with the bookcase?[JA] 書棚を見てくれますか? The Best Offer (2013)
Our books used to be shelved and indexed under titles and authors.[JA] 書棚の本は タイトルと 著者で分類されていますの The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Italian bookcase in solid wood. First half of...[JA] イタリア製の書棚、木製 時代は... The Best Offer (2013)
Ans the key for the books.[JA] それと書棚の鍵 Criminal (2016)
Onthethirdfloor inthelibrary, thedaughterputs abluebookontheshelf .[JA] <3階の書斎では... > <娘が青い本を 書棚へと> Embers (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top