ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

書いとく

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -書いとく-, *書いとく*
Japanese-English: EDICT Dictionary
書いとく[かいとく, kaitoku] (exp,v5k) (col) (contraction of 書いておく) to write down [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to take down the New Year show.[JA] 大晦日のプログラムを書いとく The Fabulous Baker Boys (1989)
Ah, I should write the weather too. - Whoa, disgusting.[JA] あっ。 あと 天気も 書いとくか。 うわっ。 キモッ。 Episode #1.2 (2014)
I'll write my number down just in case you need a lift... ..after the surgery.[JA] 携帯番号書いとくよ 手術後の迎えとか Bad Teacher (2011)
Now, I will write you a receipt, along with the, pier, ship number, and the time.[JA] 領収書に書いとくよ 桟橋と船の番号と 出航時間も一緒に Inside Llewyn Davis (2013)
Nothing on email.[JA] 」 - メールにも書いとく A Cure for Wellness (2016)
I put my cell number on there too.[JA] 携帯番号も書いとく Ted 2 (2015)
I doubt it, but I'll put it down.[JA] 逮捕じゃないけど 書いとく Soon (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top