ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

曲射砲

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -曲射砲-, *曲射砲*
Japanese-English: EDICT Dictionary
曲射砲[きょくしゃほう, kyokushahou] (n) howitzer; high-angle gun [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got to watch him. He farts like a howitzer.[JA] 見てなよ 曲射砲みたいなオナラだから How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
The 7th Company found three howitzers. Two ten-wheelers.[JA] 第7中隊が曲射砲を3基見つけました 2基は10輪です Assembly (2007)
What's the traverse range of a howitzer?[JA] 曲射砲の旋回範囲は? Assembly (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

曲射

 


  

 
曲射
  • (きょくしゃ) (n) {mil} high-angle fire [EDICT]
  • (じゅう) (n) gun; rifle; small arms; (P) [EDICT]
  • (ほう) (n,n-suf) gun; cannon; artillery; ordnance; (P) [EDICT]
  • (pào, ㄆㄠˋ) gun; cannon [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top