ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

曖昧

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -曖昧-, *曖昧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
曖昧[あいまいさ, aimaisa] (n) (See 曖昧) ambiguity [Add to Longdo]
曖昧模糊[あいまいもこ(uK), aimaimoko (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) obscure; vague; ambiguous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.いったい賛成なのか、反対なのか、曖昧模糊とした意見だねえ。
The main feature of this scheme is still ambiguous.この計画の主要な特徴はまだ曖昧です。
This paragraph is vague.この段落は意味が曖昧だ。
The law is full of ambiguities.その法律には曖昧な点が多い。
The vague rumor proved to be false.その曖昧な噂は嘘だと分かった。
No ambiguities are allowed in a contract.契約には曖昧な箇所があってはならない。
The meaning is still obscure to me.私にはその意味がいまだに曖昧だ。
His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.彼の論文は意味不明。第一、主題が曖昧だ。
His ambiguous reply made her all the more irritated.彼の曖昧な返事は、なおさら彼女をいらいらさせた。
The accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.被告は、曖昧なことをしゃべって、かんじんなことを話したがらなかった。
The meaning of this sentence is ambiguous.この文の意味は曖昧だ。
He may well just say something ambiguous again.彼はまた曖昧な事を言うかも知れない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know that you've been having an affair wth Chob.[CN] 我知道你一直與Chob,有著曖昧關係 The Unseeable (2006)
I'm not gonna sacrifice John to help rescue an AI that on its best days is cryptic and withholding, and on its worst, borderline homicidal.[JA] AIの救出を助ける為に ジョンを犠牲にするつもりはない それの全盛期は 曖昧で差し控える 最悪の場合 殺人すれすれの状態だ YHWH (2015)
Yeah, there was steam.[CN] - 是挺曖昧 How Insensitive (2010)
Well, the story is a little vague, but one of the crew members was shot by the captain in the ship's hull.[JA] 少し曖昧だが 乗員の1人が船長に撃たれ Dead Men Tell Long Tales (2015)
Getting a little steamy in there.[CN] 感覺有點曖昧 How Insensitive (2010)
No, he didn't cheat on me. We're dating non-exclusively.[CN] 不算啦 我們還在曖昧 Shiny Happy People (2010)
Your mind isn't like ours. When we remember things, the details are hazy, imperfect, but you recall memories perfectly.[JA] 俺たち人間は記憶の細部が曖昧で 完璧ではない Trace Decay (2016)
Ah. Funny, they never finish that sentence, but we somehow always know what they mean.[JA] その曖昧な言い方よく聞くけど 何となく意味は分かるわ America (2015)
She was having an affair with somebody very big in the Church.[CN] 她和教會裏的某個大人物有曖昧 The Blood on His Hands (2010)
I never had the guts to make a move, always playing it safe.[CN] 一直以來我都沒下定決心 用曖昧的態度對待彌 Mind Game (2004)
You have the drunken ramblings of a man referring to an unspecified event with an unspecified "Alex." You cannot be serious![JA] こんなもの酔っぱらいの戯言じゃないか 何を指してるのか曖昧で... ごまかさないで! Soon (2016)
"I love novels. I love novels." What a vague reason! You're not prepared to say what you think.[JA] 好きだから 好きだからって そんな曖昧な理由で何の覚悟もなく Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top