ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暴れん坊

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暴れん坊-, *暴れん坊*
Japanese-English: EDICT Dictionary
暴れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See 暴れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good to know the Irish mob is still alive and kicking.[JA] その暴れん坊はまだ ピンピンしてるようだな Triggerman (2012)
They do all this for some duedad with the tiny clevers didn't want?[JA] 無茶苦茶な暴れん坊 Star Trek Beyond (2016)
Hey, Big Trouble Maker.[JA] 暴れん坊さん Django Unchained (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

暴れ

 


  

 
暴れる
  • (あばれる) (v1,vi) to act violently; to rage; to struggle; to be riotous; (P) [EDICT]
  • () (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [EDICT]
  • () (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P) [EDICT]
  • (ぼう) (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [EDICT]
  • (fāng, ㄈㄤ) subdivision of a city [CE-DICT-Simplified]
  • (fāng, ㄈㄤ) subdivision of a city [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top