ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暗语

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暗语-, *暗语*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] code word, #59,637 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe whatever makes you different from us... gives you the ability to fight off any negative suggestions.[CN] -但你没有 或许你跟我们的不同之处... 让你有能力抵抗负面的暗语 Illusions of Grandeur (1994)
That's the code word. I miss you, Peaches.[CN] 那是暗语 我想你 桃子 Thelma & Louise (1991)
A little posthypnotic suggestion we gave the young man's boss.[CN] 我们给这位年轻人的上司 一点催眠后的暗语 Illusions of Grandeur (1994)
It's beginning to look like semaphore.[CN] 我开始觉得它们有点像暗语 The Dancing Men (1984)
There will, of course, be a code word.[CN] 这一定是暗语 The Guns of Navarone (1961)
Do you guys have a code?[CN] 你们在说暗语吗? The Fabulous Baker Boys (1989)
- Code word.[CN] 一定是暗语 The Long Voyage Home (1940)
- Because Helen and I, we... don't speak that particular language, if you see my meaning.[CN] 因为海伦和我... 我们不会打什么暗语 如果你了解 Howards End (1992)
How about "Peaches"? Could you try code word "Peaches"?[CN] 桃子呢 可试试看暗语桃子吗 Thelma & Louise (1991)
- Must be trouble. That's the airport code-name for trouble.[CN] 一定出事了 那是机场发生意外的暗语 Magnum Force (1973)
Is it true you carried messages from Tomato in code?[CN] 你以暗语方式替杜沙利传话吗 Breakfast at Tiffany's (1961)
That's the secret word.[CN] 那是暗语 Thelma & Louise (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top