ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

景況

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -景況-, *景況*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
景况[jǐng kuàng, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances, #55,089 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
景況[けいきょう, keikyou] (n) situation; business climate; outlook [Add to Longdo]
景況[けいきょうかん, keikyoukan] (n) business sentiment; business confidence; market sentiment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This economy, hello?[CN] 這種景況嗎? Unidentified Black Males (2004)
A merciful condition.[CN] 這樣的景況著實可憐 I'm Off Then (2015)
When Camilo returned, he met with a very distinct situation.[CN] 288)}卡米洛再來到時,發現景況已經大變 Francisca (1981)
Those who want to be enlightened must first experience the opposite, I suppose.[CN] 我想,那些想被明燈指引的人 首先得經歷截然不同的景況 I'm Off Then (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top