ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

普賢

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -普賢-, *普賢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普贤[Pǔ xián, ㄆㄨˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] Samantabhadra, the Buddhist Lord of Truth, #56,872 [Add to Longdo]
普贤菩萨[Pǔ xián Pú sà, ㄆㄨˇ ㄒㄧㄢˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Samantabhadra, the Buddhist Lord of Truth [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา

Japanese-English: EDICT Dictionary
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P) [Add to Longdo]
普賢延命菩薩[ふげんえんめいぼさつ, fugen'enmeibosatsu] (n) {Buddh} (See 普賢菩薩) image of the Samantabhadra of long life (with either two or twenty arms, usu. on a white elephant) [Add to Longdo]
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n) Samantabhadra (bodhisattva) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has gone to meditate.[CN] 不過現在他去普賢寺了 Queen In-hyun's Man (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top