ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

是非常完整的月蚀 据我所知 月亮将会消失两个小时

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -是非常完整的月蚀 据我所知 月亮将会消失两个小时-, *是非常完整的月蚀 据我所知 月亮将会消失两个小时*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a total lunar eclipse, which I'm told means up to two hours of no moon visibility.[CN] 是非常完整的月蚀 据我所知 月亮将会消失两个小时 The House of the Devil (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(shì)非常 (fēi cháng)完整 (wán zhěng) (de)月蚀 (yuè shí) 据我所知 () 月亮 (yuè liang)将会 (jiāng huì)消失 (xiāo shī)两个 ()小时 (xiǎo shí)

 


  

 
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
非常
 • (ひじょう) (n,adj-na,adj-no) (1) emergency; (adj-na,adj-no) (2) extraordinary; unusual; (P) [EDICT]
 • (fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ) unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional [CE-DICT-Simplified]
 • (fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ) unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional [CE-DICT-Traditional]
完整
 • (wán zhěng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ) complete; intact [CE-DICT-Simplified]
 • (wán zhěng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ) complete; intact [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
月蚀
 • (yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ) lunar eclipse; eclipse of the moon [CE-DICT-Simplified]
月亮
 • (yuè liang, ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤ˙) moon [CE-DICT-Simplified]
 • (yuè liang, ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤ˙) moon [CE-DICT-Traditional]
将会
 • (jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ) auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to [CE-DICT-Simplified]
消失
 • (しょうしつ;そうしつ) (n,vs) die out; disappear; vanish [EDICT]
 • (xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ) disappear; fade away [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ) disappear; fade away [CE-DICT-Traditional]
小时
 • (xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ) hour [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top