ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

昨日本报登载一篇《豫灾实录》 想读者都已看到

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昨日本报登载一篇《豫灾实录》 想读者都已看到-, *昨日本报登载一篇《豫灾实录》 想读者都已看到*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our readers would have seen yesterday's report about the disaster in Henan.[CN] 昨日本报登载一篇《豫灾实录》 想读者都已看到 Back to 1942 (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

昨日 (zuó rì)本报 (běn bào)登载 (dēng zài)一篇 (yī piān) ()豫灾 ()实录 () () (xiǎng)读者 (dú zhě) (dōu) ()看到 (kàn dào)

 


  

 
昨日
 • (きのう) เมื่อวาน [LongdoJP]
 • (きのう(P);さくじつ(P)) (n-adv,n-t) yesterday; (P) [EDICT]
 • (zuó rì, ㄗㄨㄛˊ ㄖˋ) yesterday [CE-DICT-Simplified]
 • (zuó rì, ㄗㄨㄛˊ ㄖˋ) yesterday [CE-DICT-Traditional]
本报
 • (běn bào, ㄅㄣˇ ㄅㄠˋ) this newspaper [CE-DICT-Simplified]
登载
 • (dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ) to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries) [CE-DICT-Simplified]
一篇
 • (いっぺん) (n) piece (of poetry) [EDICT]
 • (yī piān, ㄧ ㄆㄧㄢ) one-sided [CE-DICT-Simplified]
 • (yī piān, ㄧ ㄆㄧㄢ) one-sided [CE-DICT-Traditional]
 • (そう) (n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P) [EDICT]
 • (xiǎng, ㄒㄧㄤˇ) to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎng, ㄒㄧㄤˇ) to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss [CE-DICT-Traditional]
读者
 • (dú zhě, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ) reader [CE-DICT-Simplified]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Simplified]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Simplified]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Traditional]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Traditional]
 • (yǐ, ㄧˇ) already; to stop; then; afterwards [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐ, ㄧˇ) already; to stop; then; afterwards [CE-DICT-Traditional]
看到
 • (kàn dào, ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ) see (that); note [CE-DICT-Simplified]
 • (kàn dào, ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ) see (that); note [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top